Usługi

Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej w szczególności zapewniamy:

- doradztwo prawne,

- informowanie Klienta o nowych regulacjach prawnych, które mogą mieć wpływ na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą,

- sporządzanie dokumentów prawnych (projektów umów handlowych, umów w zakresie zatrudnienia pracowników, regulaminów etc.),

- sporządzanie opinii prawnych,

- występowanie w imieniu Klienta przed urzędami,

- występowanie w imieniu Klienta przed sądami.

Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, mołdawskiego, kazachskiego i uzbeckiego. Dzięki zespołowi prawników, którzy mają doświadczenie pracy w różnych systemach prawnych jesteśmy w stanie szerzej spojrzeć na problem badając go nie tylko w kontekście np. prawa ukraińskiego, ale także to,  czy powinno i w jaki sposób być stosowane prawo polskie oraz prawo międzynarodowe. Szczególne znaczenie ma to w przypadku, jeżeli mamy do czynienie z  sytuacją prawną w której uczestniczą podmioty z różnych krajów.