Usługi

Nabycie nieruchomości

Zapewniamy pełną asystę prawną przeprowadzenie transakcji nabycia nieruchomości (praw do nieruchomości), w tym także gruntów. Mamy doświadczenie w nabyciu na rzecz inwestorów zagranicznych praw do gruntów rolnych na Ukrainie, co ma szczególne znaczenie ze względu na potencjał rolniczy tego kraju.