Publikacje

System pomocy prawnej w Kazachstanie
System pomocy prawnej w Kazachstanie

A.Kosyło

Preparation to Perform the Profession of Advocate: Comparative Analysis of Regulations in Polish, Ukrainian, Belarusian and Russian Law
Preparation to Perform the Profession of Advocate: Comparative Analysis of Regulations in Polish, Ukrainian, Belarusian and Russian Law

A. Kosylo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie
Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie

A. Kosyło

Pomoc prawna w demokratycznym państwie prawnym: regulacje unijne, polskie oraz ukraińskie
Pomoc prawna w demokratycznym państwie prawnym: regulacje unijne, polskie oraz ukraińskie

A. Kosyło

Правова допомога в демократичній правовій державі: правове регулювання в Європейському Союзі, Польщі та Україні
Правова допомога в демократичній правовій державі: правове регулювання в Європейському Союзі, Польщі та Україні

А. Косило

Усунення подвійного оподаткування громадян України при трудовій міграції в Польщу
Усунення подвійного оподаткування громадян України при трудовій міграції в Польщу

Ю. Наумович

Захист прав внутрішньо переміщенних осіб у кридитних правовідносинах
Захист прав внутрішньо переміщенних осіб у кридитних правовідносинах

О. Волошинович

Zatrudnienie cudzoziemca na stanowisku członka organu spółki handlowej (prawo ukraińskie)
Zatrudnienie cudzoziemca na stanowisku członka organu spółki handlowej (prawo ukraińskie)

A. Kosyło

Własność i użytkowanie nieruchomości gruntowych na Ukrainie
Własność i użytkowanie nieruchomości gruntowych na Ukrainie

A. Kosyło

Licencje prawnicze na Białorusi
Licencje prawnicze na Białorusi

A. Kosyło