Usługi

Obsługa księgowa

Dla naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę księgową. Na terenie Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu i Uzbekistanu korzystamy z oprogramowania 1-S.

Oprócz standardowych usług księgowych zapewniamy naszym Klientom raportowanie na temat finansów spółki w języku polskim lub angielskim.

Także umożliwiamy dostęp online do księgowości spółki oraz polskojęzyczny lub anglojęzyczny interfejs 1-S.

W naszym biurze w Warszawie pracują eksperci księgowi, którzy posługują się polskim, angielskim i rosyjskim językiem, co umożliwia bieżące konsultowanie naszych Klientów w sprawach ich spółek działających na rynkach wschodnich.