Usługi

Sporządzanie dokumentów prawnych

Znajomość języków przez naszych prawników pozwala na sporzadzanie dokumentów jednocześnie w kilku językach nie korzystając z pomocy tłumaczy. Jest to szczególnie ważne podczas sporządzania dokumentów dla polskich przedsiębiorców inwestujących za granicą. Dotyczy to w szczególności takich dokumentów, jak umowy spółek handlowych, uchwały organów zagranicznych spółek z polskim kapitałem, umów handlowych z kontrahentami zagranicznymi etc. W tych przypadkach dokumenty mogą być sporządzone w języku urzędowym kraju, gdzie się znajduje inwestycja (np. w języku ukraińskim czy rosyjskim) oraz w języku polskim lub angielskim. Pozwala to na uniknięcie problemów m. in. z wykładnią dokumentów w razie powstania sporu.