Wydarzenia

WEBINARIUM pt. Obrót gruntami rolnymi w Ukrainie: reforma 2020 roku

WEBINARIUM pt. Obrót gruntami rolnymi w Ukrainie: reforma 2020 roku
Odbędą się:
  • 19/06/2020 - Platforma ZOOM

W dniu 31 marca br. Parlament Ukrainy uchwalił tzw. ustawę o rynku gruntów rolnych. Ustawa powinna umożliwić, dotychczas w znacznym stopniu ograniczony, obrót gruntami rolnymi. Celem Webinarium jest omówienie podstawowych regulacji zawartych w ustawie oraz nowych możliwości, które stwarza dla inwestorów w branży rolniczej.

Język roboczy Webinarium: polski

Platforma ZOOM

godz. 11.00 - 14.00

 


Organizatorzy:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ZBH w Kijowie

Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy

 

Prelegenci:

dr Andriy Kosyło, adwokat polski i ukraiński (Warszawa)

Jurij Naumowicz, adwokat ukraiński (Lwów)

Oleg Wołoszynowicz, adwokat ukraiński (Kijów)


AGENDA

11.00-11.15           Rejestracja.

11.15-11.30           Otwarcie spotkania oraz powitanie gości

 Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie

dr Andriy Kosyło, Partner Zarządzający Kancelarii Kosyło i Partnerzy

 

11.30-12.15           Rozwój rynku gruntów rolnych w Ukrainie w okresie 1991-2020:

- podział gruntów rolnych pomiędzy byłych członków kołchozów,  

- prawna definicja pojęcie „paj”, prawo własności do gruntów rolnych, 

- możliwość dzierżawy gruntów rolnych od właścicieli prywatnych,

- dzierżawa gruntów rolnych od państwa i gminy. 

Oleg Wołoszynowicz, adwokat ukraiński (Kosyło i Partnerzy, Kijów)

 

12.15-13.00           Regulacje nowej ustawy o gruntach rolnych 2020 r.:

- kto może i w jakich przypadkach nabywać grunty rolne? 

- ustawowe limity nabywania gruntów rolnych,

- nowe możliwości dla inwestorów zagranicznych. 

Jurij Naumowicz, adwokat ukraiński (Kosyło i Partnerzy, Lwów)

 

13.00-13.45           Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w branży rolniczej w Ukrainie. 

- formy prowadzenia działalności rolniczej,

- prawne zabezpieczenia dla inwestora zagranicznego,

-  zasady opodatkowania firm rolniczych. 

dr Andriy Kosyło, adwokat polski i ukraiński (Kosyło i Partnerzy, Warszawa)

 

13.45-14.00           Dyskusja

 

14.00                      Zakończenie Webinarium 

 

----------------------------- 

Udział w Webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Dane do logowania na Webinarium poprzez Platformę ZOOM uczestnicy otrzymają droga mailową. 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety ponizej. Ankietę należy wypełnić nie póżniej dnia 17 czerwca 2020 r. 

Zadzwoń po pomoc

‭+48 880 496 694‬