Aktualności

Obrót gruntami rolnymi w Ukrainie: reforma 2020 roku

Obrót gruntami rolnymi w Ukrainie: reforma 2020 roku

Kancelaria Kosylo i Partnerzy we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zapraszają na Webinarium, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r.

W dniu 31 marca br. Parlament Ukrainy uchwalił tzw. ustawę o rynku gruntów rolnych. Ustawa powinna umożliwić, dotychczas w znacznym stopniu ograniczony, obrót gruntami rolnymi. Celem Webinarium jest omówienie podstawowych regulacji zawartych w ustawie oraz nowych możliwości, które stwarza dla inwestorów w branży rolniczej.

 

Język roboczy Webinarium: polski

Platforma ZOOM

godz. 11.00-14.00


Organizatorzy:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ZBH w Kijowie

Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy

 

Prelegenci:

dr Andriy Kosyło, adwokat polski i ukraiński (Warszawa)

Jurij Naumowicz, adwokat ukraiński (Lwów)

Oleg Wołoszynowicz, adwokat ukraiński (Kijów)


BLOKI TEMATYCZNE

I. Rozwój rynku gruntów rolnych w Ukrainie w okresie 1991-2020:

- podział gruntów rolnych pomiędzy byłych członków kołchozów,  

- prawna definicja pojęcie „paj”, prawo własności do gruntów rolnych, 

- możliwość dzierżawy gruntów rolnych od właścicieli prywatnych,

- dzierżawa gruntów rolnych od państwa i gminy. 

 

II. Regulacje nowej ustawy o gruntach rolnych 2020 r.:

- kto może i w jakich przypadkach nabywać grunty rolne? 

- ustawowe limity nabywania gruntów rolnych,

- nowe możliwości dla inwestorów zagranicznych. 

 

III. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w branży rolniczej w Ukrainie. 

Prawne zabezpieczenia dla inwestora zagranicznego. Zasady opodatkowania firm rolniczych. 

 

----------------------------- 

Udział w Webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Dane do logowania na Webinarium poprzez Platformę ZOOM uczestnicy otrzymają droga mailową. 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ANKIETY na stronie Webinarium nie póżniej dnia 17 czerwca 2020 r.