Aktualności

Kancelaria Kosyło i Partnerzy jako współorganizator Seminarium „Handel i inwestycje na Ukrainie, aspekty prawne i praktyczne porady”, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r. w Lublinie

Kancelaria Kosyło i Partnerzy jako współorganizator Seminarium „Handel i inwestycje na Ukrainie, aspekty prawne i praktyczne porady”, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r. w Lublinie

Seminarium zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Lubelskim Klubem Biznesu oraz Kancelarią Kosyło i Partnerzy. Udział w seminarium wzięli przedstawiciele ponad 50 firm z Lublina oraz regionu.

W dniu 12 marca 2019 r. w Lublinie odbyło się Seminarium „Handel i inwestycje na Ukrainie,
aspekty prawne i praktyczne porady”. Seminarium zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Lubelskim Klubem Biznesu oraz Kancelarią Kosyło i Partnerzy. Udział w seminarium wzięli przedstawiciele ponad 50 firm z Lublina oraz regionu. 

Kancelaria była reprezentowana przez Mec. Solomiyę Humenyuk, dr Michała Mościckiego i dr Andrija Kosyło. Przedstawiciele Kancelarii w szczególności przedstawili zagadnienia dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej na Ukrainie, systemu podatkowego Ukrainy, zasad unikania podwójnego opodatkowania oraz gwarancji wykonania umów w obrocie pomiędzy Polską a Ukrainą. 

Prezentacje wystąpień są dostępne pod adresem

Szczegółowy program seminarium przedstawiamy poniżej. 

 

Program Seminarium

„Handel i inwestycje na Ukrainie,
aspekty prawne i praktyczne porady”

Lublin, 12 marca 2019 r.

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników seminarium

10.00 -10.10

Powitanie i otwarcie seminarium

- Tomasz Buczek, p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

- Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego  Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

- Agnieszka Gąsior, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu

10.10 – 10.30

Wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku ukraińskim przez Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie PAIH S.A – praktyczne porady

Karol Kubica, Kierownik ZBH w Kijowie PAIH S.A.

10.30 – 11.00

Rozpoczęcie działalności gospodarczej na Ukrainie

  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie i ich cechy charakterystyczne;
  • Procedury związane z założeniem i rejestracją działalności gospodarczej;
  • Wymiana handlowa: procedury celne, DCFTA.

Mec. Solomiya Humenyuk, Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy (Lwów)

11.00 – 11.30

System podatkowy na Ukrainie

  • Charakterystyka podstawowych rodzajów podatków w prawie ukraińskim;
  • Zasady unikania podwójnego opodatkowania w obrocie gospodarczym pomiędzy Polską a Ukrainą. 

dr Andrij Kosyło, Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy (Warszawa)

11.30 – 12.00

Gwarancje wykonania umów w obrocie gospodarczym pomiędzy Polską a Ukrainą – perspektywa polska 

  • Weryfikacja wiarygodności kontrahenta na Ukrainie; 
  • Prawne sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań w prawie ukraińskim; 
  • Uznawanie i wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie. 

dr Michał Mościcki, Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy (Warszawa)

12.00 – 12.15

Coffee break

12.15 – 12.45

Często zadawane pytania: zatrudnianie pracowników, współpraca z terenami tymczasowo okupowanymi, korzystanie auta służbowego i inne.

Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy (Warszawa)

12.45 – 13.00

Spojrzenie praktyczne, success story

MODERN-EXPO S.A., Anatolii Khodziuk, Prezes Zarządu

13.00

Zakończenie seminarium.