Aktualności

Od dnia 1 stycznia 2015 roku na Ukrainie obowiązuje ustawa O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy oraz niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie reformy podatkowej z dnia 28 grudnia 2014 r. nr 71-VIII.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku na Ukrainie obowiązuje ustawa O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy oraz niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie reformy podatkowej z dnia 28 grudnia 2014 r. nr 71-VIII.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku na Ukrainie obowiązuje ustawa O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy oraz niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie reformy podatkowej z dnia 28 grudnia 2014 r. nr 71-VIII. Ustawa przewiduje skrócenie listy podatków i opłat z 22 do 11 rodzajów.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku na Ukrainie obowiązuje ustawa O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy oraz niektórych aktów prawnych Ukrainy w zakresie reformy podatkowej z dnia 28 grudnia 2014 r. nr 71-VIII.

Ustawa przewiduje skrócenie listy podatków i opłat z 22 do 11 rodzajów. W świetle wymienionych zmian ukraińskiego kodeksu podatkowego, obecnie na Ukrainie istnieją następujące podatki oraz opłaty:

  1. Podatki ogólnokrajowe:

·         podatek dochodowy od osób prawnych,

·         podatek dochodowy od osób fizycznych,

·         podatek VAT,

·         podatek akcyzowy,

·         podatek ekologiczny,

·         podatek koncesyjny,

·         cło.

 

  1. Podatki lokalne:

·         podatek od mienia,

·         podatek ryczałtowy.

 

  1. Opłaty lokalne:

·         opłata od miejsc do parkowania środków transportu,

·         opłata turystyczna.

 

Dla małego i średniego biznesu szczególne znaczenie mają zmiany w zakresie podatku ryczałtowego (w dosłownym tłumaczeniu z ukraińskiego – Podatek Jedyny) oraz podatku od dywidendy.

W świetle nowych zmian kodeks podatkowy rozróżnia cztery grupy płatników podatku ryczałtowego. Do tej kategorii płatników włączono również firmy rolnicze, które należą do czwartej grupy. Do I i II grupy płatników podatku ryczałtowego mogą należeć tylko osoby fizyczne, w związku z czym, spółki handlowe, w tym z kapitałem zagranicznym w pierwszej kolejności mogą zainteresować warunki spłaty podatku ryczałtowego dla III grupy płatników.

Zmiany przewidują, że roczny przychód płatnika III grupy nie może przekraczać kwoty 20 mln. UAH.

Oprócz tego, w świetle zmian nie istnieje, jak to miało miejsce przy poprzednich regulacjach, ograniczeń co do liczby zatrudnianych pracowników.

Zmieniono stawkę podatku ryczałtowego dla płatników III grupy. Obecnie są one następujące:

·         4% od przychodu, jeżeli podmiot nie jest płatnikiem podatku VAT,

·         2% od przychodu, jeżeli podmiot jest płatnikiem VAT.

Także zmieniono stawkę podatku od dywidendy. Obecnie ona wynosi nie 5% dla wszystkich podmiotów, jak to było dotychczas:

·         20% dla płatników podatku ryczałtowego,

·         5% dla płatników podatki dochodowego od osób prawnych.