Aktualności

W Palestrze – Piśmie Adwokatury Polskiej (Palestra 04/2024) ukazał się artykuł Partnera Kancelarii dr Andrija Kosyło

W Palestrze – Piśmie Adwokatury Polskiej (Palestra 04/2024) ukazał się artykuł Partnera Kancelarii dr Andrija Kosyło

W Palestrze – Piśmie Adwokatury Polskiej (Palestra 04/2024) ukazał się artykuł Partnera Kancelarii dr Andrija Kosyło pt. Dostęp prawników zagranicznych do wykonywania zawodu adwokata w Ukrainie

W Palestrze – Piśmie Adwokatury Polskiej (Palestra 04/2024) ukazał się artykuł Partnera Kancelarii dr Andrija Kosyło pt. Dostęp prawników zagranicznych do wykonywania zawodu adwokata w Ukrainie

 Artykuł zawiera analizę prawa ukraińskiego w zakresie dostępu prawników zagranicznych do rynku usług prawnych w Ukrainie. W artykule przedstawiono dwie możliwości dla prawnika zagranicznego wykonywania zawodu adwokata w Ukrainie. Pierwsza to integracja z adwokaturą ukraińską poprzez złożenie egzaminu adwokackiego. Druga – na podstawie tytułu zawodowego uzyskanego w innym państwie. W artykule omówiono możliwe ograniczenia wykonywania zawodu na podstawie tytułu zawodowego uzyskanego w innym państwie, w szczególności polegające na tym, że adwokat zagraniczny może świadczyć usługi prawne wyłącznie z zakresu prawa kraju pochodzenia lub prawa międzynarodowego. Niemniej nie wyklucza to możliwości występowania przed sądami ukraińskimi we współpracy z adwokatem ukraińskim

 

Link do artykułu