Zespół

Nadieżda Fedosenko

Nadieżda Fedosenko

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku (1999). Aplikację adwokacką odbyła w Mińskim Kolegium Adwokatów. Egzamin adwokacki zdała w 2000 r. (licencja adwokacka nr 02240/1596 z dnia 02.03.2000 r.). Po złożeniu egzaminu adwokackiego wykonywała zawód adwokacki w zespole adwokackim Mińskiego Kolegium Adwokatów.

W 2004 r. otrzymała stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach którego studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyła obroną pracy dyplomowej pt. Adwokat jako przedstawiciel w postepowaniu cywilnym w prawie polskim i białoruskim. W 2012 r. wspólnie z innymi adwokatami założyła biuro adwokackie Alliance w Mińsku. Z Kancelarią Kosyło i Partnerzy współpracuje od 2014 roku. Włada językami polskim, białoruskim, angielskim i rosyjskim.