Zespół

Oleg Wołoszynowicz

Oleg Wołoszynowicz

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku ( 2004 r. ). Aplikację adwokacką odbył w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Olega  Maksymowicza w Łucku. Od 2006 r. mieszka i pracuje w Kijowie. W latach 2006-2007 był prawnikiem w Kancelarii Adwokackiej „Adwokacka grupa „Alians" w Kijowie. Od 2008 r. wykonuje obowiązki sędziego-arbitra w Sądzie Polubownym w Kijowie przy „WGO „Tretejska Inicjatywa". W 2008 r. złożył egzamin adwokacki (wpis na listę adwokatów nr 357 z dnia 07.02.2008 r.) . Specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego.