Zespół

Nazar Bobykaylo

Nazar Bobykaylo

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem we Lwowie. W latach 2004-2007 pracował jako prawnik w Kancelarii Adwokackiej "Centrum Prawne". Egzamin adwokacki złożył w 2004 r. (wpis na listę adwokacką dokonany przez Wołyńską Komisję Kwalifikacyjno-Dyscyplinarną Adwokatury nr 334 z dnia 15 maja 2007 r.). Od 2007 roku wykonuje zawód adwokata.