Zespół

dr Andrij Kosyło

dr Andrij Kosyło

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku (2001).

Aplikację adwokacką odbył w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Olega  Maksymowicza w Łucku, którą ukończył w 2003 r. złożeniem egzaminu adwokackiego (wpis na listę adwokatów nr 255 z dnia 28.08.2003 r.).

Jako stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2003-2004 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Program Kirklanda).

W 2007 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim (studium prawnoporównawcze)" napisaną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Korybskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (stypendium Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów).

W 2014 roku był ekspertem w Projekcie Unii Europejskiej Wsparcie dla Reform Wymiaru Sprawiedliwości w Republice Uzbekistanu. Jest autorem raportów z zakresu prawa międzynarodowego i krajów Azji Centralnej sporzadzanych na zlecenie fundacji Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości Niemiec IRZ oraz Ministerstwa Sprawiedliwości Francji JCI.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polsko-ukraińskiej problematyki prawniczej oraz systemów prawnych krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej. W latach 2005-2012 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Szkoła Prawa Ukraińskiego). Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim.