• Nowa ustawa o spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością na Ukrainie:

    W dniu 06.02.2018 Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Ustawę Ukrainy o spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawa wchodzi w życie z dniem 17.06.2018.

  • Rejestracja firmy na Ukrainie z punktu widzenia polskiego inwestora (analiza regulacji prawnych 2017 r.):

    Artykuł Partnera Kancelarii Mec. Jurija Naumowicza poświecony analizie procedur rejestracyjnych na Ukrainie

  • Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy wzięła udział w przygotowaniu projektów ustaw:

    Kancelaria Prawna Kosyło i Partnerzy wzięła udział w przygotowaniu projektów ustaw Ukrainy o zmianie ustawy o opłatach sądowych oraz ustawy o systemie gwarantowania depozytów osób fizycznych. W dniu 28 października 2016 r. odpowiednie projekty ustaw zarejestrowano w Parlamencie Ukrainy pod nr 5316 i 5317.

Kancelaria Prawna KOSYŁO I PARTNERZY

została założona w 2003 r. na Ukrainie.  Od momentu jej założenia Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej polskich przedsiębiorców inwestujących na Ukrainie.

Mimo, że Ukraina pozostaje głównym krajem działalności kancelarii, to obecnie także świadczymy usługi prawne dla polskiego biznesu na terenie Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu i Uzbekistanu.

Biuro główne Kancelarii znajduje się w Warszawie. Przedstawicielstwa Kancelarii działają na Ukrainie (Kijów, Lwów, Łuck), Białorusi (Mińsk), w Kazachstanie (Ałmaty) oraz Uzbekistanie (Taszkient).

Obsługa polskich klientów prowadzona jest w języku polskim.

Języki robocze Kancelarii, to: polski, ukraiński, angielski, rosyjski.

 

Адвокатська компанія «КОСИЛО ТА ПАРТНЕРИ»

Nasze usługi:

Ostatnie wiadomości